INFO. TIL TIRSDAGSHOLDET
Tirsdags holdet køre videre til jul med Tine som Instruktør.

de danse vi skal danse vil primært være intermediate.


Efter jul bliver det et Øvet hold fra 17 til 19 med danse som er på listen rund i verden

Generalforsamling For Agedruplinedancer

Torsdag Den 20/8-2020 Kl.17.00-21.00 

Hvenekildeløkken 58 5240 Odense NØ i selskabslokalet.

Tilmelding til Tine Norup senest 15/8-2020 på tinenorup@gmail.com eller Mobil nr.: 60658344  af hensyn til bestilling af smørrebrød.

Der vil være et par stykker smørrebrød og kaffe,kage efter Generalforsamlingen.

Der vil være mulighed for dans bagefter

i skal ikke have service med kun drikkevare  

Kig længer ned 


 

                              

         Indkaldelse til Generalforsamling i Agedrup Linedancer 

Torsdag, den 20.8.2020, Kl. 17.00 -21.00 

Hvenekildeløkken 58 5240 Odense NØ i selskabslokalet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde  

senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes på e-mail: tinenorup@gmail.com 

Dagsorden for generalforsamling d. 20.8.2020 

 1. Velkomst ved formanden 

 2. Valg af dirigent /valg af 2 stemmetællere

 3. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 

 4. Formandens beretning 

 5. Fremlæggelse af regnskab 

 6. På valg år 2020:

 a. Formand Tine Norup - ønsker genvalg

 b. Sekretær Annamona Jensen - ønsker ikke genvalg

 c. Bestyrelsesmedlem Allan Karstensen ønsker genvalg

 d. Valg af bestyrelsessuppleant 

 e. Bilagskontrollant/revisor Aase Nielsen - ønsker genvalg

  7.  Eventuelt 

På bestyrelsens vegne 

 Formand Tine Norup

 


 

Vi Har Vinterferie i Uge 7

 

Vi starter op Mandag d.6/1-2020 kl 18-20

Der er ingen dans om tirsdagen nok et par md.

Der danses         Mandag kl.18-20

                          Onsdag kl.17-19

                          Torsdag kl.17-19

Husk de forskellige arrangementer som ligger i den røde mappe

 

Julelinedance d.8/12-2019 kl 11-16 på Risingeskolen

Juleafslutning for Klubbens Medlemmer d.6/12-2019

Sidste dansedag d.19/12

Vi starter op Mandag d.6/1-2020

 

 


 

Vi Øver til Langeskov 

Mandag kl 20-21

Tirsag kl.18-19

Torsdag 19-20 

Første Dansedag efter ferien mandag d.12/8 2019

Vi har Lørdagsdans d.24/8-2019 Kl.11-16 på Risingeskolen

Vi har Julelinedance d.8/12-2019 kl 11-16 på Risingeskolen