Generalforsamling For Agedruplinedancer

Torsdag Den 20/8-2020 Kl.17.00-21.00 

Hvenekildeløkken 58 5240 Odense NØ i selskabslokalet.

Tilmelding til Tine Norup senest 15/8-2020 på tinenorup@gmail.com eller Mobil nr.: 60658344  af hensyn til bestilling af smørrebrød.

Der vil være et par stykker smørrebrød og kaffe,kage efter Generalforsamlingen.

Der vil være mulighed for dans bagefter

i skal ikke have service med kun drikkevare  

Kig længer ned 


 

                              

         Indkaldelse til Generalforsamling i Agedrup Linedancer 

Torsdag, den 20.8.2020, Kl. 17.00 -21.00 

Hvenekildeløkken 58 5240 Odense NØ i selskabslokalet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde  

senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes på e-mail: tinenorup@gmail.com 

Dagsorden for generalforsamling d. 20.8.2020 

 1. Velkomst ved formanden 

 2. Valg af dirigent /valg af 2 stemmetællere

 3. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 

 4. Formandens beretning 

 5. Fremlæggelse af regnskab 

 6. På valg år 2020:

 a. Formand Tine Norup - ønsker genvalg

 b. Sekretær Annamona Jensen - ønsker ikke genvalg

 c. Bestyrelsesmedlem Allan Karstensen ønsker genvalg

 d. Valg af bestyrelsessuppleant 

 e. Bilagskontrollant/revisor Aase Nielsen - ønsker genvalg

  7.  Eventuelt 

På bestyrelsens vegne 

 Formand Tine Norup

 


 

Vi Har Vinterferie i Uge 7

 

Vi starter op Mandag d.6/1-2020 kl 18-20

Der er ingen dans om tirsdagen nok et par md.

Der danses         Mandag kl.18-20

                          Onsdag kl.17-19

                          Torsdag kl.17-19

Husk de forskellige arrangementer som ligger i den røde mappe

 

Julelinedance d.8/12-2019 kl 11-16 på Risingeskolen

Juleafslutning for Klubbens Medlemmer d.6/12-2019

Sidste dansedag d.19/12

Vi starter op Mandag d.6/1-2020

 

 


 

Vi Øver til Langeskov 

Mandag kl 20-21

Tirsag kl.18-19

Torsdag 19-20 

Første Dansedag efter ferien mandag d.12/8 2019

Vi har Lørdagsdans d.24/8-2019 Kl.11-16 på Risingeskolen

Vi har Julelinedance d.8/12-2019 kl 11-16 på Risingeskolen